ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
Ürün Stok Kodu ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED); Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

ÇED Yönetmeliği 27. Maddesi uyarınca ÇED Başvuru dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almakla yükümlüdürler.

Satıcı Firma: mimcevre
Telefon: 224 4525254
E-Posta: mihrimah.kocabiyik@mimcevre.com
Stokta İndirimde
Satın Al

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED); Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

ÇED Yönetmeliği 27. Maddesi uyarınca ÇED Başvuru dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almakla yükümlüdürler.

Ödeme Seçenekleri
Yorum Yap