Maden İzin ve Ruhsatları
Ürün Stok Kodu 5

Maden Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince maden ruhsatlı sahaların A’dan Z’ye tüm izinlerin alınması firmamız bünyesinde yapılmaktadır. Ocak sahalarının ve rezervlerinin belirlenmesi, haritalarının hazırlanması, arama faaliyet raporları/ işletme projelerinin hazırlanması, ÇED izin işlemlerinin, mülkiyet izinleri, GSM ruhsatları ve işletme izin işlemleri bünyemizde yapılan sadece ana kalemlerdendir.

Madencilik projeleri yerseçimi sadece rezerve göre şekillenebildiğinden ve genellikle sahaların hassas yörelere yakın olması sebebiyle, ilgili makamlardan gerekli izinlerin alınabilmesi ve işletmeye geçiş aşamasında, danışman firma tarafından hazırlanan plan ve projeler çok önemli rol oynamaktadır. Bu konu hem Maden Mevzuatı hem de Çevre Mevzuatına hakim olmayı gerektirir. MİM Çevre olarak, maden ruhsat ve izinleri konusunda tecrübemizle ve özellikli ekibimizle yanınızdayız.

Satıcı Firma: mimcevre
Telefon: 224 4525254
E-Posta: mihrimah.kocabiyik@mimcevre.com
Stokta İndirimde
Satın Al

Maden Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince maden ruhsatlı sahaların A’dan Z’ye tüm izinlerin alınması firmamız bünyesinde yapılmaktadır. Ocak sahalarının ve rezervlerinin belirlenmesi, haritalarının hazırlanması, arama faaliyet raporları/ işletme projelerinin hazırlanması, ÇED izin işlemlerinin, mülkiyet izinleri, GSM ruhsatları ve işletme izin işlemleri bünyemizde yapılan sadece ana kalemlerdendir.

Madencilik projeleri yerseçimi sadece rezerve göre şekillenebildiğinden ve genellikle sahaların hassas yörelere yakın olması sebebiyle, ilgili makamlardan gerekli izinlerin alınabilmesi ve işletmeye geçiş aşamasında, danışman firma tarafından hazırlanan plan ve projeler çok önemli rol oynamaktadır. Bu konu hem Maden Mevzuatı hem de Çevre Mevzuatına hakim olmayı gerektirir. MİM Çevre olarak, maden ruhsat ve izinleri konusunda tecrübemizle ve özellikli ekibimizle yanınızdayız.

Ödeme Seçenekleri
Yorum Yap